VU mokslininkai tiria Vilniaus bazilijonų vienuolyno Švč. Trejybės kriptą

Švč. Trejybės bažnyčioje (Aušros Vartų g. 7B) greta pagrindinio altoriaus rasta kripta su palaikais. Manoma, kad tai…