Geriausias dėstytojas prof. dr. Gediminas Motuza Matuzevičius: „Geologija – kūrybiškas mokslas“

Nors Gamtos mokslų fakulteto profesorius Gediminas Motuza Matuzevičius geologu tapti nesvajojo, tačiau nuo pat studijų pradžios pasinėrė…