Nobelio taikos premija pagerbtos pastangos kurti demokratinę Tuniso visuomenę

Nobelio taikos premija šiemet paskirta Tuniso nacionalinio dialogo ketvertui. Jį sudarančios organizacijos įvertintos už indėlį į pliuralistinės…