Prof. Kęstutis Pukelis, doc. Antanas Smetona. „Studijų kokybės terminų žodynas“

Studijų kokybės terminų žodynas skirtas visiems, kurie turi mokslinį ar praktinį sąlytį su aukštojo mokslo sistema, visų…