Prof. dr. Arūnas Bukantis. „Kas užlopys dangų“

Tarp visų žmonių gyvenimo būdą veikiančių veiksnių dominuoja du: klimatas ir jau pasiektas kultūrinio išsivystymo lygis. Ellsworth…