2017 m. VU tyrėjų publikacijų mokslometriniai rodikliai

2018 m. birželio mėn. Clarivate Analytics duomenų bazei Web of Science Core Collection (toliau – WoSCC) atnaujinus citavimo…