Narystės ES dešimtmečio proga – VU Teisės fakulteto mokslininkų monografija

Lietuvos Respublikos Prezidentūroje šiandien vyko Lietuvos narystės ES dešimtmečio sukakčiai paminėti skirto VU mokslininkų parengto straipsnių rinkinio…