Doc. dr. Dalia Švambarytė: gerai, jei paskaitose būna smagių akimirkų arba net detektyvo elementų

Studentai išrinko 13 geriausių praėjusių metų Vilniaus universiteto dėstytojų. Jie buvo pagerbti rektoriaus padėkomis. Orientalistikos centro docentė…