Pilietinis ugdymas: etninę tapatybę turėtų keisti politinis raštingumas

Sėkmingas kiekvienos demokratinės valstybės funkcionavimas priklauso nuo aktyvių, atsakingų ir visapusiškai išsilavinusių piliečių dalyvavimo valstybės gyvenime ir…