Geriausia VU GMC dėstytoja prof. Edita Sužiedėlienė: „Gyvybės mokslų sritis – nepaprastai dinamiška“

Prof. Edita Sužiedėlienė nuo pat studijų pradžios kryptingai ėjo profesiniu keliu: dar būdama Vilniaus universiteto (VU) studentė…