Doc. dr. Antanas Smetona: „Esminis Jablonskio nuopelnas mūsų tautai – kalbos sumoderninimas“

2014 m. spalio 3 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos…