Valdas Jaskūnas: Kai kritikai pamiršta savikritiškumą

Šiais metais buvo pakelta kokybės kartelė visų aukštųjų mokyklų studijų programoms. Nuo 2018 m. kovo 1 d., vadovaudamosi…