Prof. Egidijus Kūris: „Teisės viešpatavimo standartų krizė nesugriovė“

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkų kolektyvas, vykdydamas projektą „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“,…