Mirė VU profesorė Vanda Aramavičiūtė

2017 m. spalio 2 d. anapilin iškeliavo žymi edukologijos mokslininkė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros afilijuotoji…