Žydų konversijų Lietuvoje tyrimui – podoktorantūros stažuotė JAV

Dr. Elenai Keidošiūtei, Vilniaus universitete apsigynusiai daktaro disertaciją apie katalikiškas misijas tarp žydų ir žydų konversijų tendencijas…