Malonus pasiūlymas VU mokslo žurnalui

2007 metų sausį Vilniaus universiteto mokslo žurnalo „Transformation in Business & Economics“ vyriausiasis redaktorius prof. V. Pranulis…