Dr. J. Galginaitis: Universitetas neprieštarauja pertvarkai, tačiau gins savo principinę poziciją konstituciniu aukštųjų mokyklų autonomijos klausimu

Aukštojo mokslo reforma artėja prie lemiamo taško. Kaip nurodyta Mokslo ir studijų įstatyme, „valstybinės aukštosios mokyklos privalo…