VU Šv. Jonų bažnyčios sielovadinės stotelės misija – kad žmonės išeitų laimingesni, negu atėjo

Balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje duris atvėrė kun. Alfonso Lipniūno koplyčia. Joje įrengtas kapeliono…