Kaip COVID-19 pandemija paveikė pasaulines anglies dioksido emisijas ir koncentraciją atmosferoje?

COVID-19 pandemija ir dėl jos kilusi ekonominė krizė turi įtakos beveik visiems energetikos, pramonės, transporto ir vartojimo…