A. Streikus. Nepakeliama atminties pilnatvė

Žvelgiant retrospektyviai galima aiškiai matyti, kad 1949 m. pavasaris buvo lemiamas aneksuotos Lietuvos sovietizavimo etapas. Tų metų…