Apie mokslą ne visada reikia kalbėti labai sąžiningai

Mokslo temomis įprasta diskutuoti labai rimtais veidais ir dar rimtesniais terminais, nes apie sudėtingus dalykus pasakoti paprastai…