Prosenelės išsaugotas giesmynas motyvavo mokslinei veiklai

Filologijos fakultete apginta dr. Ingos Strungytės-Liugienės daktaro disertacija „XIX amžiaus pirmosios pusės surinkimininkų giesmynų istorija (genezė ir…