Prof. Jonas Kubilius. „Matematika Lietuvos aukštosiose mokyklose 1921–1944 metais“

Tai jau ketvirtoji prof. Jono Kubiliaus incijuotos serijos „Iš Lietuvos matematikos istorijos“ knyga. Ji skirta Lietuvos matematikos…