Personalizuotas mokymasis – daugiau dėmesio dėstančiajam ir mokinio savarankiškumo siekis

Siekiantiems sklandaus mokymosi proceso pozityviosios psichologijos atstovas Mihaly Csikszentmihalyi pabrėžia sąvoką „tėkmė“ (angl. flow) – kai atsiranda…