MBA Entrepreneurship programos studentų socialinio verslumo patirtis Nyderlanduose

Vilniaus universiteto (VU) MBA Entrepreneurship programos studentai, studijų vizito metu pasirinkę socialinės antreprenerystės kryptį, vyko į Nyderlandus, Roterdamo…