VU ir užsienio mokslininkai: Lietuvos gelmių gilusis požeminis vanduo seniausias pasaulyje

Pirmą kartą Baltijos arteziniame baseine, tiriant giliai slūgsančių geologinių sluoksnių požeminio vandens amžių, Vilniaus universiteto ir užsienio…